realtime bezoekers monitoren op de markt

Automatisch bezoekers tellen kan ook op de markt. Dit is actueel geworden omdat markten pas open mogen gaan als de gemeente de veiligheid van de marktbezoekers en standhouders kan garanderen. Het controleren en beheersen van het aantal marktbezoekers is daarvoor belangrijk. Het maximale aantal bezoekers op de markt bedraagt niet meer dan 1 bezoeker per 1,5 lopende meter aan het kraam. Er wordt een éénrichtingsverkeersplan opgesteld, met afzonderlijke in- en uitgangen.

  Markten hebben heel specifieke eigenschappen. Ze bestaan bij de gratie van toegankelijkheid en hebben meestal verschillende toegangen. Dit maakt tellen door personeel erg moeilijk. Men kan moeilijk tussen de ingangen berichten overbrengen over hoeveel mensen het marktterrein op- en af zijn gegaan. Verder zien we dat toezichthouders, zeker vandaag, nog wel iets anders te doen hebben.

  Bezoekers stellen meer dan anders vragen over routes die ze moeten volgen, waar de kramen staan en of er een toilet voorzien is. Ook marktkramers vragen extra informatie of moeten extra worden gecontroleerd en aangemaand om veiligheidsregels te respecteren. Technologie om bezoekersaantallen te beheersen is daarom ook voor markten een uitstekende oplossing.

  Uit ervaring weten we bovendien dat de instructies op een scherm de frustratie van bezoekers, als ze moeten wachten, verlaagt. Ook op dit vlak wordt personeel door middel van automatische real-time personentelling ontlast.

  Door onze jarenlange ervaring met personen/bezoekerstelling zijn wij in staat zeer betrouwbare oplossingen te realiseren in vrijwel elke situatie. Onze telsystemen zijn bijna 100% accuraat en omdat wij ons vak kennen bent u zeker dat het direct werkt.

  Ook op een openbaar terrein. Met duidelijke signalisatie worden klanten geïnformeerd of ze het terrein al kunnen betreden of even moeten wachten tot iemand anders (eventueel via een andere uitgang) het terrein heeft verlaten.

  Acurity kan bovendien uw volledige installatie verzorgen: Tellers, schermen en infrastructuur om toegangspoorten te realiseren. Wij horen graag hoe we u kunnen helpen.

  Ik wens graag meer informatie

  OVERHEIDSADVIES
  Markten en ambulante activiteiten

  “Enkel dagelijkse, wekelijkse en tweewekelijkse markten met maximaal 50 kramen zijn toegelaten onder bepaalde voorwaarden die de sociale afstand en handhygiëne garanderen. Het mag niet gaan om een brocante of rommelmarkt.”

  Lees hier de volledige maatregelen voor marktkramers.


  CRISISCENTRUM
  Afbouw: opstart van fase 2 vanaf 18 mei

  “Verder mogen er – met instemming van de lokale overheden – opnieuw markten worden georganiseerd. Die markten mogen maximaal 50 kramen hebben, er moet een circulatieplan worden opgesteld en de veiligheidsafstand moet altijd gerespecteerd worden.”

  Lees hier de volledige update


  OVERHEIDSADVIES
  Markten en ambulante activiteiten

  update juli 2020

  • Het maximum aantal bezoekers dat wordt toegelaten op de markt (jaarmarkten uitgezonderd) bedraagt één bezoeker per 1,5 lopende meter aan het kraam.
  • Het maximum aantal bezoekers dat wordt toegelaten op een kermis of jaarmarkt bedraagt 200.
  • Iedereen (marktkramers, kermiskramers en klanten) is verplicht om de mond en neus te bedekken met een masker.
  • Middelen om de nodige handhygiëne te garanderen moeten ter beschikking gesteld worden bij de ingang en uitgang.
  • Er wordt een organisatie of een systeem ingevoerd om te controleren hoeveel klanten er op de markt of kermis aanwezig zijn.
  • Er wordt een eenrichtingsverkeerplan opgesteld, met afzonderlijke toe- en uitgangen tot en van de markt of kermis, tenzij in uitzonderlijke omstandigheden een gemotiveerde afwijking wordt toegestaan door de lokale overheid, die een alternatieve oplossing bepaalt.
  • Er wordt individueel gewinkeld, maar een volwassene mag minderjarigen die onder hetzelfde dak wonen of een persoon die nood heeft aan begeleiding vergezellen.
  • Er mag niet langer dan noodzakelijk en gebruikelijk gewinkeld worden.
  • Kermissen mogen niet plaatsvinden tussen 1 uur ’s nachts en 6 uur ’s morgens.

  ontdek onze ander covid-19 oplossingen